ABI Avaleht    Kaart    Tabel    Täienda    Paranda    Lingid    Abi   
Kaarti saab suurendada, vähendada ning nihutada vasakus ülanurgas olevate ikoonide abil või hiirega (topeltklõps vasaku klahviga suurendab, topeltklõps parema klahviga vähendab, vasaku klahviga "vedamine" nihutab).

Kaardil kuvatavate punktide tüüpe saab valida paremas servas olevast legendist.

Klikates kaardil olevale markerile avaneb lisaaken, kust on näha või saab valida täiendavat infot objekti kohta.

Info hulk ja iseloom sõltub objekti tüübist:
  • EMHI (Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut) vaatlusjaamad – Viimati fikseritud ilmaandmed vastavast ilmajaamast ning link ajalugu kajastavale lehele.
  • TTÜ MSI (Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut) veetasemejaamad – Link veetasemejaama lehele (ajalugu, hetkeseis, prognoos).
  • Muud rannikulähedased ilmajaamad – Info selle kohta, milliseid andmeid ilmajaam edastab ning link ilmajaama lehele.
  • Veebikamerad – Link veebikaamera lehele.