Avaleht    Mis on insulaar.eu    Lingid     
MIS ON INSULAAR.EU

INSULAAR.EU on mõeldud lihtsustama Eesti vetes seilavate väikelaevnike elu. Siia on süstematiseeritult koondatud eelkõige kartograafiliselt esitatavat informatsiooni, mis pärineb väga erinevatest avalikest allikatest ja lehe külastajate endi käest.

INSULAAR.EU ei tee vahet, millise alusega väikelaevnik seilab. Mõni kaabeltau ülelahe pole liiga lähedal ega sorts Neptunile Eesti piiril enne ümberilmasõitu liiga kaugel. Samuti asuvad samal kõrgusel üle Kroonlinna nulli avamere võistlusjahid, rohelised Nõrokid, piltilusad Princessid, veidi mõlkis Progressid, soliidsed puitalused ja kogu muu Eesti vetes seilav ning aina kirevamaks muutuv seltskond.

INSULAAR.EU ei esinda ühtegi merega otseselt seotud ettevõtet. Insulaari põhimõte on sõltumatus, avatus ja orienteeritus laevnikule endale. Kui siit saadud info julgustab mõnda kipperit ohutult veidi pikemale reisile, on juba väga hästi, kui aitab säästa kasvõi ühe vindi või roolilehe, veel paremini. Eesti kui mereriigi arendamine kõlab küll veidi suurustavalt, aga ilmselt mõtlevad sellele enamik INSULAAR.EU külastajatest ja loomulikult on see ka Insulaari kaugem eesmärk...

INSULAAR.EU ei saa ilmselgelt kunagi valmis ega isegi mitte täiuslikuks. Parem siiski mingi info käes, kui vint kivis. Tuleb ka rõhutada, et kogu Insulaaris olev info on mitteametlik ja selle usaldamine ning kasutamine on igaühe enda vaba valik.

madis@insulaar.eu