ABI Avaleht    Kaart    Tabel    Täienda Paranda    Lingid    Abi   
Kaarti saab suurendada, vähendada ning nihutada vasakus ülanurgas olevate ikoonide abil või hiirega (topeltklõps vasaku klahviga suurendab, topeltklõps parema klahviga vähendab, vasaku klahviga "vedamine" nihutab).

Kaardil kuvatavate navigatsioonimärkide tüüpe saab valida paremas servas olevast legendist.
Märgistiku iseloomu (kas korrektne merekaartidel kasutatav märgistik või visuaalne märgistik) saab valida legendi kohal olevalt väljalt.

Eri märgistikes kasutatud sümbolid on alljärgnevad:

Põhjatooder Põhjapoi
Lõunatooder Lõunapoi
Idatooder Idapoi
Läänetooder Läänepoi
Laevatee parema külje tooder Laevatee parema külje poi
Laevatee vasaku külje tooder Laevatee vasaku külje poi
Ohutu vee tooder (teljetooder) Ohutu vee poi (teljepoi)
Eraldiseisva ohu tooder Eraldiseisva ohu poi
  Tuletorn   Päevamärk
  Tulepaak   Kirik

Klikates kaardil olevale märgile avaneb lisaaken, kust on näha või saab valida täiendavat infot objekti kohta. Info hulk ja iseloom sõltub objekti tüübist.
Tihti asub väga lähedasel alal mitu navigatsioonimärki. Õigele märgile klikkamiseks on seetõttu vahest vajalik väga suur suurendus.