ABI Avaleht    Kaart    Tabel    Täienda    Paranda    Lingid    Abi   
Kaarti saab suurendada, vähendada ning nihutada vasakus ülanurgas olevate ikoonide abil või hiirega (topeltklõps vasaku klahviga suurendab, topeltklõps parema klahviga vähendab, vasaku klahviga "vedamine" nihutab).

Kaardil kuvatavate punktide tüüpe saab valida paremas servas olevast legendist.

Klikates kaardil olevale markerile avaneb lisaaken, kust on näha või saab valida täiendavat infot objekti kohta. Info hulk ja iseloom varieerub oluliselt, sõltudes objekti tüübist.

Objektide jaotamine tüüpideks on kindlasti mõneti meelevaldne ning lähtub eelkõige algallikast pärinevast infost. Laias lastus võiks objekte kirjeldada alljärgnevalt:
  • Väikelaevadele sobimatud sadamad – Sadamad, kuhu väikelaeva sisenemine tuleb kõne alla vaid hädaolukorras või eelnevate erikokkulepete alusel;
  • Sadamad – Sadamal on üldjuhul oma akvatoorium, navigatsioonimärgistus, kontaktandmed;
  • Paadisadamad – Väga erinevad väikesadamad, mis on kasutusel kas huvi- või väikekalasadamatena;
  • Kaid ja muulid – Rajatised, mida aktiivselt ei kasutata, kuid mis on vähemal või rohkemal määral sobivad sildumiseks;
  • Lautrid – Väga mitmesugused rajatised, kus on võimalik maabuda, kuid mis on reeglina tähistamata ja tihti ilma kohaliku abita raskelt lähenetavad;
  • Loodussadamad – Paigad, kus on võimalik randuda nii, et maale pääseb täiesti või peaegu kuiva jalaga;
  • Rannalähedased ankrukohad – Paigad, kus on võimalik ohutult ankrul seista sellisel kaugusel rannikust, mis võimaldab maabuda kummipaadi või jullaga, soojal ajal ka ujudes või kahlates.